Effect op de aandelenkoersen

Coronavirus: Effect op de aandelenkoersen en de groeiverwachtingen
Niels Joachim Gormsen, Ralph Koijen 23 maart 2020

De economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de preventieve maatregelen die overal ter wereld zijn genomen, zijn nog grotendeels onbekend. Bovendien kunnen de macro-economische standaardmodellen op basis van fundamentals zich in deze snel veranderende omgeving slechts langzaam aanpassen. In deze kolom worden hoogfrequente gegevens over dividendfutures gebruikt om het effect op de groeiverwachtingen te evalueren. De verwachtingen ten aanzien van de dividendgroei en de BBP-groei in de VS en de EU beginnen te verslechteren na de blokkade in Italië, en deze effecten worden nog verergerd door de nadien opgelegde reisbeperkingen. De ondergrens voor de dividendgroei is even hoog als tijdens de wereldwijde crisis, althans op de korte termijn.

109
AA
Gerelateerd
COVID-19: Overheden moeten voorkomen dat er extra onzekerheid ontstaat
Henrik Müller
Wat de beurs ons vertelt over de gevolgen van COVID-19
Stefano Ramelli, Alexander Wagner
Economie in de tijd van COVID-19: Een nieuw eBook
Richard Baldwin, Beatrice Weder di Mauro
De uitbraak van het coronavirus heeft een pandemie van de ademhalingsziekte veroorzaakt (COVID-19) waarvoor geen vaccins en gerichte behandelmethoden beschikbaar zijn (Wang et al. 2020). De uitbraak heeft wereldwijd voor grote bezorgdheid over de volksgezondheid gezorgd. Tegelijkertijd is er een groeiende bezorgdheid over de economische gevolgen, aangezien huishoudens thuis moeten blijven om de verspreiding van het virus te vertragen. De impact die het ‘pauzeren’ van de economie kan hebben op de toeleveringsketens, de vraag van de huishoudens en de financiële stabiliteit van de economie is grotendeels onbekend. Als gevolg daarvan proberen beleidsmakers, bedrijven en marktpartijen de groeiverwachtingen op de korte en lange termijn te herzien.

Aangezien de huidige situatie ongekend is en zich snel ontwikkelt, is het mogelijk dat modellen die gebruik maken van macro-economische fundamenten een aantal van de belangrijkste krachten missen en te traag worden bijgewerkt, gezien de frequentie waarmee macro-economische gegevens beschikbaar komen. Er wordt al lang erkend dat de prijzen van activa bijzonder nuttig kunnen zijn omdat ze de verwachtingen van de beleggers over de toekomstige uitbetalingen weerspiegelen. Een natuurlijk uitgangspunt kunnen de aandelenmarkten, de obligatiemarkten (Harvey 1989) en de kredietmarkten (Gilchrist en Zakrajsek 2012) zijn. Een groot deel van het mediacommentaar is immers rond deze markten geëvolueerd. Met name de bewegingen op de aandelenmarkt hebben veel aandacht gekregen. In een nieuwe paper (Gormsen en Koijen 2020) geven we een perspectief op de interpretatie van de bewegingen op de aandelenmarkt en wat het ons vertelt over de groeiverwachtingen door deze te combineren met asset pricing data van andere markten. Ons werk heeft betrekking op Ramelli en Wagner (2020), die kijken naar de dwarsdoorsnede van de koersreacties op COVID-19 gebeurtenissen om de factoren te begrijpen die de vraag van beleggers tijdens het begin van de crisis hebben beïnvloed.

De aandelenmarkten in de EU en de VS zijn met maar liefst 30% gedaald. Dit is een buitengewoon bedrag. Om deze daling te interpreteren is het nuttig eraan te herinneren dat de waarde van de aandelenmarkt gelijk is aan de som van de geactualiseerde waarde van alle toekomstige dividenden. Om de aandelenmarkt alleen door herziene groeiverwachtingen met 30% te laten dalen, moet de schok voor toekomstige dividenden groot en zeer hardnekkig zijn. Om dit te kunnen zien, kunnen we de dividendprijzen over de eerste tien jaar bij elkaar optellen en vaststellen dat dit ongeveer 20% van de waarde van de aandelenmarkt vertegenwoordigt. Dit betekent dat als de disconteringsvoet niet beweegt en de economische impact op de dividenden niet meer dan tien jaar duurt, een daling van de aandelenmarkt met 30% zou betekenen dat bedrijven de komende tien jaar geen dividend betalen – schijnbaar een nogal extreem scenario. Dit is echter typisch niet de juiste manier om bewegingen in de aandelenmarkt te interpreteren. De baanbrekende werken van Shiller (1981) en Campbell en Shiller (1988) laten zien dat de meeste variatie in de waarde van de aandelenmarkt te wijten is aan veranderingen in de verwachte rendementen, niet aan herzieningen in de verwachte toekomstige groeicijfers.

Dit inzicht brengt goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de verwachtingen van beleggers niet zo dramatisch zijn gedaald als in de eerdere berekening. Het slechte nieuws is echter dat we weinig leren over de groeiverwachtingen door keuen van de beurs te nemen. In plaats daarvan leren we over de veranderingen in de disconteringsvoet van beleggers die kunnen worden gedreven door verschuivingen in de risicoaversie, het sentiment of de onzekerheid over de groei op de lange termijn. In onze paper laten we zien dat gegevens van een gerelateerde markt, namelijk de dividendfutures, nuttig zijn om schattingen van de groeiverwachtingen naar looptijd te verkrijgen. Dividend futures zijn contracten die alleen het dividend van de totale aandelenmarkt in een bepaald jaar betalen.1

Zonder arbitrage, als we alle dividendstripprijzen bij elkaar optellen, voegen ze zich bij de markt. Er zijn twee belangrijke redenen waarom gegevens over dividendstripprijzen informatief zijn. Ten eerste laten van Binsbergen et al. (2013) zien dat de prijzen van dividendstrips goede voorspellers zijn voor de groei van het dividend, het BBP en de consumptie. Ten tweede, en met name relevant in deze periode, zijn de dividendstrips gedifferentieerd

Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1