De impact van COVID-19 op de beurzen

Dit document probeert de directe effecten en overloopeffecten van COVID-19 op de aandelenmarkten te onderzoeken. Met behulp van conventionele t-tests en niet-parametrische Mann-Whitney tests, analyseren we empirisch de dagelijkse terugkeergegevens van de beurzen in de Volksrepubliek China, Italië, Zuid-Korea, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten van Amerika. Onze empirische resultaten tonen aan dat (i) COVID-19 een negatieve maar kortetermijnimpact heeft op de aandelenmarkten van de betrokken landen en dat (ii) de impact van COVID-19 op de aandelenmarkten bidirectionele overloopeffecten heeft tussen Aziatische landen en Europese en Amerikaanse landen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat COVID-19 de aandelenmarkten van deze landen meer negatief beïnvloedt dan het mondiale gemiddelde. De bevindingen dragen bij aan het onderzoek naar de economische gevolgen van de pandemie door empirisch bewijs te leveren dat COVID-19 overloopeffecten heeft op de beurzen van andere landen. De resultaten bieden ook een basis voor de beoordeling van de trends op de internationale aandelenmarkten wanneer de situatie wereldwijd verlicht is.

Trefwoorden: COVID-19, coronavirusziekte, aandelenmarkten, overloopeffecten
Vorig artikel
Bekijk de inhoudsopgave
Volgende artikel
Inleiding
Een onverwachte ziekte, de coronavirusziekte 2019 (COVID-19), heeft zich sinds eind 2019 wereldwijd verspreid. In december 2019 meldde Wuhan, een centrale stad in China, het eerste COVID-19 geval. Op 3 januari 2020 meldde het Gezondheidscomité van Wuhan 44 gevallen van virale longontsteking met onbekende oorzaak. Door de massale migratie tijdens het Chinese Nieuwjaar en de geografische ligging van Wuhan als belangrijk vervoersknooppunt in China heeft de ziekte zich sinds begin januari 2020 geruisloos verspreid naar andere provincies in China. Op 19 januari werden de eerste drie bevestigde gevallen buiten Wuhan gemeld, één in Guangdong en twee in Peking. Sinds 10 uur ’s ochtends op 23 januari was het bus-, metro-, ferry- en langeafstandsvervoer van passagiers in Wuhan opgeschort. Als verdere voorzorgsmaatregel werden alle uitgaande treinen en vluchten stopgezet. De Chinese regering blijft verschillende beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid nemen, zoals reisbeperkingen, uitgaansverboden en sluitingen van scholen om de verspreiding van de epidemie te voorkomen. Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar eerste wereldwijde alarm uitgebracht met betrekking tot COVID-19 (WHO 2020a). Aangezien het aantal bevestigde gevallen in de hele wereld sterk toenam, kondigde de WHO op 11 maart 2020 aan dat het om een pandemie ging (WHO 2020b). Tot dusver zijn de landen met het grootste aantal bevestigde gevallen ter wereld de Volksrepubliek China, Italië, Zuid-Korea, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten van Amerika. Het uitbraakcentrum is geleidelijk verschoven van China naar Europa en de Verenigde Staten. In maart 2020 meldden enkele onderzoekers en mediakanalen hoe deze vreselijke ziekte de economie van de getroffen landen zou beïnvloeden. Duan, Wang en Yang (2020) wijzen erop dat de kleine en middelgrote ondernemingen, die een belangrijke rol spelen in China, ernstig zijn getroffen door de daling van de sociale consumptie en de starre uitgaven voor huur, lonen en rente. Dit zou de stabiliteit van het bankwezen verder kunnen aantasten. Toen de Chinese A-aandeelmarkt op 3 februari opnieuw werd geopend, is de Shanghai Securities Composite Index als reactie daarop met bijna 8% gedaald. De eerste gevolgen van deze gebeurtenis tot nu toe voor de beurzen van de landen met het hoogste aantal bevestigde gevallen worden in dit document onderzocht.

Sinds het openbaar vervoer in Wuhan op 23 januari werd opgeschort, zijn er verschillende artikelen in de populaire pers verschenen waaruit blijkt dat COVID-19 een enorme impact heeft op de economieën van de getroffen landen. Een rapport getiteld ‘Spread and Stutter’ in The Economist (2020a) benadrukt dat COVID-19 een ernstige bedreiging vormt voor het evenwicht op de wereldmarkten. The Right Medicine for the World Economy’ (The Economist 2020c) stelt ook dat naarmate de angst voor de gevolgen van het COVID-19-virus toeneemt, de aandelenmarkten zijn gekelderd. Nu zijn er tekenen dat het virus zich verplaatst van de schermen van de handelaars naar de reële economie. In dezelfde maand merkt ‘Sneezy Money’ (The Economist 2020b) op dat ‘een van de manieren waarop het virus de economie schaadt, is om het aanbod van arbeid, goederen en diensten te verstoren. Maar ernstiger is het overloopeffect. Goldman Sachs schat dat het mondiale BBP in het eerste kwartaal met 2,5% op jaarbasis zal krimpen. Een ander artikel getiteld ‘Tracking the Economic Impact of COVID-19 in Real Time’ (The Economist 2020d) wijst er ook op dat de modellering door academici aan de Australische Nationale Universiteit suggereert dat het BBP in Amerika en Europa 2% lager zou zijn dan zonder een pandemie en misschien wel 8% lager als het aantal doden vele malen hoger zou zijn dan verwacht. De beurzen koersen in angst.

Gebeurtenissen met de Zwarte Zwaan, waaronder terroristische aanslagen en epidemieën, zullen schokken, angst en paniek veroorzaken bij internationale beleggers en leiden tot een scherpe paniekreactie (Burch, Emery en Fuerst 2016). Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined